E-consult -oud

Met een e-consult kunt u eenvraag stellen aan uw huisarts of een van de andere medewerkers van Heerderhof. Bel bij klachten die niet kunnen wachten altijd met de praktijk. U kunt een e-consult gebruiken voor:

  • Het aanvragen van een machtiging of verwijzing voor fysiotherapie. Vermeldt altijd uw naam, geboortedatum en de klacht waarvoor u verwezen wil worden.
  • Het aanvragen van een verwijzing voor een specialist waar u jaarlijks naar toe moet, zoals de oogarts of cardioloog. Vermeldt altijd uw naam en geboortedatum, de specialist waar het om gaat en de klacht of aandoening waar u jaarlijks voor gecontroleerd dient te worden

Een e-consult kan een consult met de huisarts niet vervangen. Bij twijfel of u e-consult kunt gebruiken, vraag het de assistente.