Problemen met eServices in behandeling bij leverancier (Update)

Update sept 2019:
Inmiddels zijn de meeste problemen verholpen. Alleen herhaalrecepten via eServices worden soms nog niet goed afgehandeld. Hiervoor verwachten we echter voor het eind van het jaar een oplossing. Mocht u nog problemen ervaren met herhaalrecepten in eServices, dan kunt u uiteraard ook nog terecht bij de receptenlijn: bel het praktijknummer (043 – 3614444) en toets 2.

Origineel bericht:
Vanwege het van kracht worden van de nieuwe privacy-wetgeving introduceerden we vorig jaar de eServices-modules. Met deze modules bent u in de gelegenheid om via een digitaal portaal veilig herhaalrecepten door te geven, afspraken te maken en vragen te stellen. Het introduceren van deze mogelijkheden ligt ook in lijn met de wens om zorg makkelijker bereikbaar te maken voor patiënten.

Helaas werkt de eServices-module sinds de introductie niet optimaal, waardoor u als patiënt hinder kunt ondervinden.  Voorbeelden hiervan zijn het niet kunnen inloggen of het niet zien van de herhaalmedicatie. Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt bijzonder hinderlijk is en we betreuren dit ten zeerste.

Helaas zijn wij voor de oplossing volledig aangewezen op de leverancier  van de applicatie. De problemen zijn uitgebreid bij hen onder de aandacht en er wordt hard gewerkt aan een oplossing 

Mocht u in de tussentijd problemen ondervinden dan kunt u dit per email aan ons doorgeven. Wij bieden in ieder geval onze excuses aan voor eventuele ervaren overlast.